تک نوازی دیگر با هاردی گاردی ؛ اَندری وینوگرادف

در سایت هوش پارسی hoosheparsi مطلب تک نوازی دیگر با هاردی گاردی ؛ اَندری وینوگرادف مشاهده می کنید

«هاردی-گاردی» اولین ساز زهی است که مضرابهای آن به کلیدهایی متصل شده است. لغت فرانسوی Viella a Roue یا ویولون چرخان شیوه تولید صدا را در این ساز توضیح میدهد. حرکت قوسی شکل آرشه ویولون در اینجا با چرخی متصل به یک دسته کوچک، انجام میشود و در اصل ایجاد صدا با چرخاندن این دسته انجام میگیرد. پیش از این اجراهایی را با این ساز در تابناک شنیده‌اید. اکنون یک تک نوازی دیگر با این ساز را با اجرای اَندری وینوگرادف می‌بینید و می‌شنوید.
ممنون بابت بازدید از سایت هوش پارسی hoosheparsi