فعالیت متروی شیراز از سرگرفته شد

در سایت هوش پارسی hoosheparsi مطلب فعالیت متروی شیراز از سرگرفته شد مشاهده می کنید
فعالیت متروی شیراز پس از یک روز تعطیلی صبح امروز از سر گرفته شد.
ممنون بابت بازدید از سایت هوش پارسی hoosheparsi