دیدگاه‌های مخالفان و موافقان

در سایت هوش پارسی hoosheparsi مطلب دیدگاه‌های مخالفان و موافقان مشاهده می کنید

یک جریان خاص که معلوم نیست سرچشمه‌اش کجاست و چه نیتی دارد، مشغول قبح‌زدایی از پدیده چندهمسری است. باید لایه‌های زیرین این جریان‌سازی خطرناک را کشف و مورد بررسی قرار داد. ادامه…
ممنون بابت بازدید از سایت هوش پارسی hoosheparsi