۹ میلیون نفر در نوبت تحویل کارت ملی هوشمند

در سایت هوش پارسی hoosheparsi مطلب ۹ میلیون نفر در نوبت تحویل کارت ملی هوشمند مشاهده می کنید
سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درباره آخرین وضعیت تحویل کارت ملی هوشمند به شهروندان توضیحاتی داد.
ممنون بابت بازدید از سایت هوش پارسی hoosheparsi