داستان‌های آخر‌الزمانی منتشر شد

در سایت هوش پارسی hoosheparsi مطلب داستان‌های آخر‌الزمانی منتشر شد مشاهده می کنید
کتاب «آنک آخرالزمان» مجموعه‌‌ای از داستان‌های آخرالزمانی و مرگ‌های مدرن با گردآوری و ترجمه شبنم بزرگی و نقد کیهان خانجانی توسط نشر پیدایش منتشر شد.
ممنون بابت بازدید از سایت هوش پارسی hoosheparsi