مدیریت جهادی یکی از الزامات اشتغال و تولید است

در سایت هوش پارسی hoosheparsi مطلب مدیریت جهادی یکی از الزامات اشتغال و تولید است مشاهده می کنید
نماینده ولی فقیه در استان  لرستان با اشاره به نام گذاری سال به نام جهش تولید گفت: برای رسیدن به اشتغال و تولید الزاماتی وجود دارد که یکی از این الزامات مدیریت جهادی است.
ممنون بابت بازدید از سایت هوش پارسی hoosheparsi