ایرانیان در گسستن زنجیر‌های تحریم، پهلوان شده‌اند

در سایت هوش پارسی hoosheparsi مطلب ایرانیان در گسستن زنجیر‌های تحریم، پهلوان شده‌اند مشاهده می کنید
سخنگوی وزارت امور خارجه نوشت: ایرانیان در گسستن زنجیر‌های وابستگی، تحریم و پاندمی جهان پهلوان شده‌اند.
ممنون بابت بازدید از سایت هوش پارسی hoosheparsi