ماجرای قبض جریمه رانندگی ۳۰ هزار و ۶۰۰ تومانی!

در سایت هوش پارسی hoosheparsi مطلب ماجرای قبض جریمه رانندگی ۳۰ هزار و ۶۰۰ تومانی! مشاهده می کنید
چند وقتی می‌شود که در قبض جرایم راهنمایی و رانندگی شاهد مبالغ خورد هستیم، به عنوان مثال در یک قبض جریمه ۳۰ هزار تومانی، مبلغ ۳۰.۶۰۰ تومان ثبت می‌شود.
ممنون بابت بازدید از سایت هوش پارسی hoosheparsi