تغییر احتمالی تحریم‌های نفتی پس از انتخابات آمریکا

در سایت هوش پارسی hoosheparsi مطلب تغییر احتمالی تحریم‌های نفتی پس از انتخابات آمریکا مشاهده می کنید
رشد آهسته مصرف نفت رقابت میان تولیدکنندگان بزرگ را تشدید کرد و باعث به راه افتادن جنگ قیمت بر سر سهم بازار و متعاقب آن سقوط قیمت‌ها شد.
ممنون بابت بازدید از سایت هوش پارسی hoosheparsi